Služby

Sbírání textilií....


V současné době je obuv a textilní výrobky spotřebním zbožím. Změna módních trendů a ročních období znamená, že všechny druhy oblečení neustále se mění.

Proč je důležité recyklovat oblečení a boty?

Likvidace použitého oděvu a obuvi společně s odpadem vede k vyšším nákladům a poškozuje životní prostředí.

Sběr a zpracování použitého oděvu je jedním z nejvíce šetrných způsobů, jak pokrýt globální potřebu oděvů a textilií a současně vytvářet pracovní místa.

Recyklace textilu samozřejmě zachovává velký objem surovin, což z něj dělá perspektivní řešení z hlediska ochrany životního prostředí.


Recyklace textilu


Veškeré zboží je dodáváno z našeho velkého skladu. Zde jsou objednávky vývozců shromažďovány a naloženy do námořních kontejnerů pak odesílány přímo do místa určení. Existují různé značky a druhy textilu, oblečení, obuvi a tašek, které jsou vhodné pro různé trhy po celém světě.

Máme zcela uzavřenou ložnou plochu, kde jsou naše výrobky zpracovávány. To zaručuje, že naše recyklované textilie, oděvy, obuv a tašky nebudou pokaženy, a dorazí na místo určení suché a v dobrém stavu.

Proces začíná dodávkou zpracovaného textilu, oděvů, obuvi a tašek, které jsou shromažďovány v různých charitativních střediscích, místech sběru textilu a zpracovatelských centrech vlastní nákladní dopravou.

Když vozidla dorazí do naší továrny, začíná recyklace. Veškeré zboží je naložené na náš systém dopravních pásů. Z pásového dopravníku naši zkušení zaměstnanci třídí zboží podle druhu.

Jakmile jsou všechny věci roztříděny začíná proces jemného třídění. Naši třídiči zkontrolují každou věc a dávají ji do různých kategorií před vyčištěním a zvážením. Poté jsou věci přiváděny na palety a stlačeny do balíků o hmotnosti 45 kg nebo 55 kg.

Někteří zákazníci potřebují větší balíky. Takové zboží je podáváno pomocí automatického podavače z velkých kovových rámů do naše dvouřádkové ploché jednotky. To umožňuje zpracovávat balíky 300 kg až 500 kg.

Po dokončení stlačovaní jsou hotové balíky přepravovány do expedičního prostoru pro nakládání do námořních kontejnerů. Pak jsou tyto kontejnery posílány do všech částí světa.


Dodávka recyklovaných textilií.


Textilní průmysl potřebuje silného partnera pro zpracování druhotných surovin. Zboží přepravujeme v kontejnerech vodní nebo silniční dopravou – vždycky vybíráme nejvhodnější trasu od dodavatele k cíli. Rozhodnete se, zda máme zboží dodat do vašeho obchodu, vašeho skladu nebo obchodnímu partnerovi.

V případě potřeby můžeme zlepšit kvalitu vašich textilních výrobků, etiket, věcí nebo jej znovu zabalit. Pokud je to nutné, doručíme zboží do vašich prodejních míst a vybavíme počáteční skladovou zásobu.

Máme velkou flotilu vozidel, připravených k exportu velkých nákladů. Naše doprava vám ušetří peníze a čas a současně zaručí nedotčenost výrobku! Vyvážíme komoditní zásoby použitého textilu do všech koutů světa.


Prodej recyklovaných textilií.


ETG vytváří vysoce kvalitní druhy použitého oblečení, které jsou prodávány po celém světě. Veškeré zboží určené pro export zpracováváme na našim závodě pomocí jednoho z nejkomplexnějších systémů pro zpracování a čištění materiálů. Naše pokročilé zařízení nám umožňuje neustále vyrábět vysoce kvalitní výrobky.

ETG dodává pouze své produkty a poskytuje na ně záruku.

Naše recyklované textilie jsou prodávány po celém světě a získaly si pověst - vysoce kvalitní oblečení, prodávané za konkurenční ceny.

This post is also available in: Angličtina